อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และตำนานที่มีชื่อเสียงเหล่านี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้ามีอยู่ถึงปัจจุบันนี้

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์คือ การเรียนรู้สิ่งมหัศจรรย์ที่บรรพบุรุษของเราสร้างขึ้น แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะบางสถานที่ก็ได้ชำรุดทรุดโทรมหายไปจนแทบไม่เหลือให้เห็น แม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นก็ตาม ศิลปินบางคนพยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของภาพภาพวาดของเขา และพยายามจินตนาการต่อว่าถ้าสถานที่เหล่านั้นยังมีอยู่จริงจนถึงปัจจุบันจะมีสภาพเป็นอย่างไร

ศิลปินดิจิทัลและนักออกแบบกราฟิก Evgeny Kazantsev คือบุคคลที่เรากำลังพูดถึงอยู่ เนื่องจากเขาได้รับมอบหมายงานให้สร้างโฆษณาจากบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ศิลปินท่านนี้ได้มีไอเดียบรรเจิดที่อยากจะทำให้เห็นว่าถ้าในอดีตได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัย สถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้ก็อาจไม่สูญหายไป โครงการนี้ประสบความสำเร็จและผลที่ได้ก็อยู่เหนือสื่อเชิงพาณิชย์ เพราะถือได้ว่าภาพที่เขาสร้างจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

1.สวนลอยบาบิโลน

สวนลอยบาบิโลน จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรักในปัจจุบัน สร้างโดยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 แห่งกรุงบาบิโลเนีย รู้จักกันในชื่อ The Marvel of Mankind ซึ่งจากข้อมูลระบุว่าเป็นการสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อพระนางอมีทิส สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช

สวนลอยบาบิโลนคือสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวที่ยังไม่ทราบที่ตั้งชัดเจนของมัน และไม่มีเอกสารใดของบาบิโลนที่กล่าวถึงสวนนี้ ทำให้มีการตั้งทฤษฎีต่าง ๆ ที่ตั้งข้อสงสัยถึงการมีอยู่ของมันมากมาย แต่สมมุติว่ามันยังมีอยู่จริงจนถึงทุกวันนี้ก็คงจะดี

2. หอดูดาวทักคิวบินแห่งคอนสแตนติโนเปิล

สร้างขึ้นโดย Taqi ad-Din Muhammad ibn Ma’ruf ในปี 1577 หอสังเกตการณ์กรุงคอนสแตนติโนเปิลของ Takkyubin (Taqi ad-Din) เป็นหอดูดาวทางดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกยุคกลาง อย่างไรก็ตาม ความรุ่งโรจน์ของมันไม่ได้มีไว้เพื่อคงอยู่ถาวร และถูกทำลายในปี 1580 เพียงสามปีหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้น

3. รูปปั้นซุส ที่โอลิมเปีย

รูปปั้นขนาดยักษ์ของซุส ราชาแห่งเทพเจ้าแห่งภูเขาโอลิมปัส ซึ่งสูงประมาณ 41 ฟุต สร้างโดยประติมากรชาวกรีก ฟีเดียส เมื่อราว 435 ปีก่อนคริสตกาลที่โอลิมเปีย ประเทศกรีซ รูปปั้นนี้ได้รับมอบหมายจากชาวเอเลียน ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ต้องการแข่งขันกับวัฒนธรรมเอเธนส์ โครงของรูปปั้นเป็นไม้ และตกแต่งด้วยงาช้างและแผ่นทองคำ

4. ยักษ์ใหญ่ แห่งโรดส์

Colossus of Rhodes เป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความสำเร็จในการป้องกันเมือง Rhodes จากการถูก Demetrius Poliocretes บุกโจมตีมาเป็นเวลาหนึ่งปี ยืนสูงประมาณ 108 ฟุต รูปปั้นโบราณที่สูงที่สุดถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ดั้งเดิมของโลกโบราณ แต่สุดท้ายก็ต้องพังทะลายลงเพราะแผ่นดินไหวเมื่อ 226 ปีก่อนคริสตกาล 

5. อะโครโพลิส แห่งเอเธนส์

อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ เป็นป้อมปราการโบราณที่ตั้งอยู่บนโขดหินที่โผล่ขึ้นมาเหนือเมืองเอเธนส์ และมีซากอาคารเก่าแก่หลายแห่งที่มีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดคือวิหารพาร์เธนอน

6. หอคอยแห่งบาเบล

หอคอยแห่งบาเบลเป็นโครงสร้างในตำนานที่กล่าวถึงในหนังสือปฐมกาลในพันธสัญญาเดิม เป็นตำนานที่มาเพื่ออธิบายว่าเหตุใดผู้คนจึงพูดภาษาต่าง ๆ แม้ว่าหอคอยแห่งบาเบลจะถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างสมมติ แต่นักวิชาการบางคนก็เชื่อมโยงกับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่รู้จักในบาบิโลนและสุเมเรียมากมาย

7. มหาสฟิงซ์ แห่งกิซ่า

ชาวอียิปต์โบราณ แกะสลักหินเป็นรูปสฟิงซ์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ มหาสฟิงซ์แห่งกิซ่า นี้เอง โดยนักโบราณคดีเชื่อว่า มหาสฟิงซ์แห่งกิซ่าเป็นอนุสาวรีย์ของ ฟาโรห์คาเฟร (Khafre) หรือ คีเฟรน(Chephren) โดยเชื่อว่าใบหน้าของมหาสฟิงซ์ จำลองมาจากใบหน้า ของฟาโรห์คีเฟรน และสามารถสังเกตว่าส่วนหัวของ มหาสฟิงซ์ มีสัญลักษณ์ของฟาโรห์อียิปต์ แสดงเอาไว้อย่างชัดเจน คือมีเคราที่คาง มีงูจงอางแผ่แม่เบี้ยที่หน้าผาก

8. วัดใหญ่ ที่เปตรา

นครเปตราได้รับลงทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า ” เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ “

9. วิหารอาร์เทมิส

วิหารอาร์ทิมิส หรือวิหารไดแอนา ถูกยกย่องให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคต้น เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาร์ทิมิส ซึ่งเป็นเทพที่พวกนายพรานเคารพบูชา

10. สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส

สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส หรือ สุสานแห่งโมโซลูส ป็นสุสานขนาดใหญ่ของกษัตริย์โมโซลูสแห่งลิเชีย ในเอเชียไมเนอร์ จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งมันได้พังทลายลงด้วยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซากชิ้นส่วน และชิ้นส่วนบางอย่างถูกเก็บรักษาไว้ที่ บริติช มิวเซียม

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันมีอะไรบ้าง ถ้าเป็นของโลกโบราณก็มีดังนี้ 1. มหาพีระมิดแห่งกีซา  2. สวนลอยแห่งบาบิโลน 3. เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย 4. วิหารอาร์ทิมิส 5. สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส 6. มหารูปแห่งโรดส์ ในทะเลเอเจียน ประเทศกรีก 7. ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ถ้าใครอยากรู้ของโลกยุคกลาง หรือโลกยุคใหม่ก็ลองไปหาดูจาก google เพิ่มเติมนะครับ

ขอบคุณที่มา instagram | boredpanda | เรียบเรียงโดย เบาสมอง