ศิลปินผู้เนรมิตธรรมชาติด้วยกระดาษ

ผู้คนส่วนมากล้วนตระหนักดีถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ซึ่งมันส่งกระทบต่อธรรมชาติและสัตว์ป่า มีหลายหน่วยงานที่พยายามช่วยรณรงค์ และส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยกันลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตให้อยู่คู่กับโลกไปให้นานแสนนาน ไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มศิลปินด้วยเช่นกัน

นายอน และ ไวสาลี ศิลปินผู้ชำนาญด้านการตัดกระดาษเพื่อสร้างงานศิลปะ พวกเขาได้สร้างโครงการ ” 1,000 วันของ Miniature Art ” โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน พวกเขาได้สร้างชิ้นงานที่มีความแตกต่างกัน 1,000 ชิ้น

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นไปที่การสร้างการรับรู้ในหมู่ผู้ชมของเราเกี่ยวกับความสำคัญและความงามของสัตว์ป่าผ่านงานศิลปะที่พวกเขาสร้าง

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

กระบวนการสำหรับงานศิลปะแต่ละชิ้นเริ่มต้นด้วยการสเก็ตช์ จากนั้นก็ทำการตัดตามแบบ รวมไปถึงขนสัตว์ที่มีความละเอียดมาก โดยในแต่ชั้นที่นำมาประกอบกันจะถูกระบายด้วยสีน้ำเพื่อให้เกิดความสมจริงของชิ้นงาน และทำแบบนี้ในทุก ๆ ส่วน

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

งานศิลป์แต่ละชิ้นใช้เวลาสี่ถึงหกชั่วโมงจึงจะเสร็จ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสายพันธุ์ของสัตว์เหล่านั้น งานศิลปะที่เล็กที่สุดวัดได้เพียง 1.8 ซม. จากหัวถึงหาง

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

เครดิตภาพ IG : nvillustration

พวกเขาหวังว่างานศิลปะเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย

ขอบคุณที่มา Instagram | Facebook | twitter.com | youtube.com

เรียบเรียงโดย เบาสมอง