ประติมากรรมขนาดใหญ่ ที่ทำจากมีด 100,000 เล่ม

งานประติมากรรมถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่สร้างขึ้นในรูปทรงที่มีมิติ มีปริมาตร มีน้ำหนัก โดยใช้วัสดุต่าง ๆ แล้วแต่ศิลปินผู้นั้นจะเลือกสรรนำมาใช้ ซึ่งการสร้างประติมากรรมก็มีเหตุผลด้วยกันหลายเจตนาไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิง สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน สร้างเป็นงานศิลปะ หรือสร้างเพื่อสะท้อน และตอกย้ำถึงเหตุผลบางอย่าง

วันนี้ เบาสมอง จะพาทุกท่านไปชมผลงานประติมากรรมของศิลปินที่มีชื่อว่า เอลฟี่ แบรดลีย์ เขาใช้เวลาในการสร้างผลงานชิ้นนี้นานถึง 2 ปี จากมีด 100,000 เล่ม และมีดเหล่านี้มันมีความทรงจำที่น่าเศร้า เราขอเรียกประติมากรรมนี้ว่า ” เทวทูตแห่งคมมีด(Knife Angel) “

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

ที่บอกว่ามีดเหล่านี้มีความทรงจำที่น่าเศร้าเพราะมันเป็นมีดที่เคยถูกใช้จริงจากคดีอาชญากรรมรุนแรง จนทำให้เหยื่อต้องเสียชีวิต มีดจำนวน 100,000 เล่มได้รับบริจาคมาจากสถานีตำรวจทั่วอังกฤษและเวลส์ ซึ่งมีดบางเล่มมีการสลักชื่อผู้เคราะห์ร้ายเอาไว้ด้วย

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

นอกจากนั้นเขายังได้รับความช่วยเหลือจาก British Ironwork Centre ซึ่งได้ริเริ่มโครงการนิรโทษกรรม Save a Life, Surrender Your Knife ที่ให้คนมาบริจาคมีดโดยไม่จำเป็นต้องออกนาม

แบรดลีย์ บอกว่าเมื่อเขาได้รับบริจาคมีดเหล่านั้นมาแล้ว ทีมงานจะต้องช่วยกันลบคมมีดทุกเล่มเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่ไปทำร้ายใครได้อีก จากนั้นต้องเอาไปทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคทุกชิ้น ก่อนที่จะนำไปเชื่อมติดกันเพื่อให้ประติมากรรม ” เทวทูตแห่งคมมีด(Knife Angel) ” เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

ประติมากรรมที่เขาสร้งขึ้นนั้นมีความสูงถึง 7 เมตร หนักถึง 10 ตัน แบรดลีย์ บอกว่าวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างประติมากรรมนี้เพื่อหวังว่าเมื่อคนที่ได้พบเห็นผลงานของเขาจะตระหนักรู้ถึงปัญหา และภัยที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมเหล่านี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ ” ทุกคนต้องช่วยกันหยุดมัน “

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

เครดิต : Alfie Bradley

โดยประติมากรรมชิ้นนี้ได้ถูกนำมาติดตั้งที่มหาวิหาร Coventry แห่งลิเวอร์พูล (ตั้งอยู่ภายนอก)

ขอบคุณที่มา boredpanda | เรียบเรียงโดย เบาสมอง